Geneza powstania Ośrodka

Miejski Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych „Styria” powstał na wniosek Komisji Zdrowia, uchwałą Rady Miasta w Chorzowie przy udziale instytucji charytatywnych z Austrii. Inicjatorem powstania „Styrii” był ówczesny Radny Miasta Pan dr Romuald Romuszyński. Zarząd Miasta doceniając wkład i pomoc partnerów, postanowił nazwać dom „Styria” (od nazwy landu w Austrii z którego pochodzili darczyńcy).

Oto najważniejsze daty z historii Domu:

1952-92 r.     – działalność żłobka
10.10.1992 r. – uroczysta wizytacja delegacji z Austrii u progu uruchomienia Miejskiego Domu Pomocy Społecznej „Styria” przeznaczonego dla Osób Somatycznie Chorych 
05.11.1992 r. – oddanie obiektu budowlanego do użytkowania jako Dom Pomocy Społecznej „Styria”, po robotach remontowo-adaptacyjnych obiektu po byłym żłobku
24.02.2005 r. – uchwała Nr XXX/595/05 Rady Miasta Chorzów w sprawie likwidacji jednostki budżetowej MDPS „Styria”

…a to już szczególne wydarzenia z historii naszej działalności:

01.06.2005 r. – rozpoczęcie działalności Domu Pomocy Społecznej Święty Florian dla 45 osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych w strukturach Caritas Archidiecezji Katowickiej
06.03.2007 r. – uroczyste poświęcenie tabernakulum i kaplicy p.w. Miłosierdzia Bożego w Domu Pomocy Społecznej Św. Florian
29.03.2007 r. – wizytacja kanoniczna Ks. Arcybiskupa Damian Zimonia
13.04.2007r. - wpisanie Domu Pomocy Społecznej Święty Florian do rejestru Wojewody jako domu przeznaczonego dla 45 osób w podeszłym wieku 
21.08.2007 r. – rozpoczęcie działalności Dziennego Domu Pomocy Społecznej (Dom Dziennego Pobytu) w Chorzowie Batorym przeznaczonego dla seniorów oraz osób samotnych
01.02.2008 r. – powołanie do istnienia Ośrodka Święty Florian w ramach którego funkcjonują dwie jednostki organizacyjne: Dom Pomocy Społecznej oraz Dzienny Dom  Pobytu
04.04.2008 r. – przekazanie w formie darowizny nieruchomości położonej przy ulicy Harcerskiej 3 w Chorzowie tj. budynku Ośrodka Święty Florian na rzecz Caritas Archidiecezji Katowickiej