Zasady odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej Święty Florian

Pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny.

Dzienna stawka za pobyt i wyżywienie w 2015 roku wynosi 21zł.

Po ustaleniu sytuacji dochodowej osoby zainteresowanej, możliwe jest dofinansowanie z OPS.