Warunki przyjęcia do Dziennego Domu Pomocy Społecznej Święty Florian

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do DDPS powinna zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej i złożyć wniosek na pobyt w Domu.

Dokumenty:
- dowód osobisty do wglądu
- kserokopie dowodu otrzymywanych dochodów, np.: odcinek renty, emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, decyzja z zasiłku stałego, decyzja z dodatku mieszkaniowego.

Pracownik socjalny z Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek osoby zainteresowanej przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania, ustala sytuację rodzinną, mieszkaniową, materialną i zdrowotną. Następnie zostaje wydana decyzja na pobyt w DDPS.