Dom Pomocy Społecznej
Święty Florian

Bezpośrednio w Ośrodku Święty Florian przy ulicy Harcerskiej 3 prowadzimy całodobowy Dom Pomocy Społecznej dla 51 osób w podeszłym wieku. W budynku tym mieści się również dyrekcja oraz administracja Ośrodka.

 

strzalka_na_baner

 
 

Dom Pomocy Społecznej

DPS wchodzi w skład Ośrodka Św. Florian i jest placówką stacjonarną, zapewniającą całodobową opiekę dla osób w podeszłym wieku obojga płci. Warunki bytowe, rodzaj i zakres usług świadczonych przez Dom dostosowane są do rodzaju i stopnia niepełnosprawności osób w nim zamieszkujących.

Dom zlokalizowany jest w Chorzowie Starym przy ulicy Harcerskiej 3 na styku granic Chorzowa, Siemianowic, Bytomia i Katowic. Od kwietnia 2008 roku działki oraz budynek Domu Pomocy Społecznej stanowią własność Caritas Archidiecezji Katowickiej.

W najbliższym otoczeniu Domu znajduje się ogród umożliwiający mieszkańcom stały kontakt z naturą. Budynek to trzykondygnacyjny obiekt z windą, pozbawiony  barier architektonicznych i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W dzielnicy, w odległości 300 m od Domu znajduje się Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Marii Magdaleny, terenowa jednostka organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej tj. Centrum Pracy Socjalnej oraz Starochorzowski Dom Kultury.