Dzienny Dom Pomocy Święty Florian

Dzienny Dom Pomocy zapewnia całodzienną opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 16.00 osobom starszym i niepełnosprawnym, które znalazły się w trudnych warunkach życiowych, mają gorszy standard mieszkaniowy, odczuwają potrzebę kontaktu z drugim człowiekiem.

 

strzalka_na_baner

 
 

Dzienny Dom Pomocy

Za właściwe funkcjonowanie Domu - odpowiada koordynator DDP.

Ośrodek wsparcia dziennego zapewnia pomoc osobom w wieku emerytalnym i niepracującym inwalidom w organizacji i aktywizacji ich życia bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania przez:
- zapewnienie bezpiecznego, przyjaznego miejsca spędzania czasu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 16.00
- całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek)
- udostępnienie urządzeń do utrzymywania higieny osobistej i w miarę potrzeby przedmiotów służących do jej utrzymania,
zajęcia w ramach terapii zajęciowej, służące do utrzymania sprawności psychofizycznej zgodnie z wiekiem , ewentualnymi zaleceniami lekarzy specjalistów oraz możliwościami domu
- zaspokajania potrzeb towarzyskich i kulturalnych
- udzieleniu pomocy w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych
- udzielanie pomocy psychologicznej
- rozbudzania zainteresowań

Dom spełnia pożyteczną formę pomocy środowiskowej, wypełnia lukę pomiędzy Domem Pomocy Społecznej, gdzie ludzie przebywają na stałe a Klubami Seniora, gdzie z kolei ludzie spotykają się w wyznaczone dni lub okazjonalnie. DDP zapewnia całodzienną opiekę osobom starszym, które znalazły się w trudnych warunkach życiowych, mają gorszy standard mieszkaniowy bądź odczuwają potrzebę kontaktu towarzyskiego z drugim człowiekiem, zapobiega izolacji i osamotnieniu, poprawia samopoczucie.

Docelowo Dom może zapewnić miejsca dla 35 osób. Personel bardzo serdecznie zaprasza szczególnie osoby z terenu Chorzowa Batorego do skorzystania z tej formy pomocy.

Ośrodek dysponuje : małą kuchnią, szatnią, świetlicą, pokojem do wypoczynku i pomieszczeniem biurowym - wyposażonymi tradycyjnie, co wpływa na poczucie domowej atmosfery pobytu.

p.o.  koordynatora DDP – mgr Agnieszka Pajor
tel. +48 32 247 32 56
ul. Skrajna 2a, 41-506 Chorzów Batory