Nasz zespół

mgr Krzysztof Kołodziej - dyrektor
Urodzony 19.05.1973 roku w Rudzie Śląskiej. Żonaty, córka. Z Caritas związany od 1996 roku jako pracownik Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych w Mikołowie - Borowej Wsi. Ukończone studia: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki społeczno-opiekuńczej. Podyplomowe Studium Organizacji Pomocy Społecznej na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

mgr Mariusz Krupa - zastępca dyrektora
Ur. 23 VIII 1972 r. w Gliwicach. Z Caritas związany od 1995 jako pracownik Ośrodka Miłosierdzie Boże w Mikołowie - Borowej Wsi. W 1998 roku przeniesiony do Ośrodka M.B. Uzdrowienie Chorych w Knurowie. Żonaty – dwoje dzieci. Ukończone studia: Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza; Studia podyplomowe kierunek zarządzanie i organizacja pomocy społecznej w Akademii Polonijnej w Częstochowie.

mgr Jacenty Krzysteczko - kierownik DDPS

Jadwiga Bociańska - pracownik socjalny
tel. +48 32 241 10 45 wew. 45

mgr Urszula Melcher - fizjoterapeuta

tel. +48 32 241 10 45 wew. 17

mgr Elwira Mikrut - psycholog:

tel. +48 32 241 10 45 wew. 49   

Edyta Dawid - pracownik kulturalno-oświatowy - terapeuta zajęciowy
tel. +48 32 241 10 45 wew. 16

Dyżurka Pielęgniarska
tel. +48 32 241 10 45 wew. 19 , 21

mgr Katarzyna Góraczewska - inspektor d/s kadr i płac
tel. +48 32 241 10 45 wew. 11

Wojciech Mika - inspektor d/s kadr
tel. +48 32 241 10 45 wew. 12

Beata Kokoszka - szef kuchni – dietetyk
tel. +48 32 241 10 45 wew. 13 , 46